ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

          Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

     Μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, το Σχολείο μας θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020. Κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού προγράμματος (08:15 μέχρι 13:15) θα εφαρμόζεται καθημερινά το επίσημο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2019-2020, τροποποιημένο ως προς τις ώρες των διαλειμμάτων, σε όλα τα τμήματα της σχολικής μονάδας. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δύο τμήματα της Τετάρτης (Δ΄) τάξης. Οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων Δ΄1 και Δ΄2 κατανεμήθηκαν σε υποτμήματα, στα οποία θα εφαρμόζεται η εκ περιτροπής διδασκαλία κατά τη διάρκεια της καθεμιάς εβδομάδας. Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών της Τετάρτης τάξης θα ενημερωθούν έγκαιρα, με κάθε πρόσφορο μέσο, από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των δύο τμημάτων για τον τρόπο υλοποίησης της εκ περιτροπής διδασκαλίας.

     Υπενθυμίζεται ότι η πόρτα εισόδου του Σχολείου ανοίγει στις 08:00 για την πρωινή προσέλευση των μαθητών/μαθητριών. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές/τις μαθήτριες στην είσοδο και οι γονείς αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται κανένας χωρίς άδεια στον χώρο του Σχολείου εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στις 08:15 κλείνει η πόρτα εισόδου, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών. Σε περίπτωση απόλυτα δικαιολογημένης αργοπορίας ο γονέας/κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει προηγουμένως τα αρμόδια όργανα της σχολικής μονάδας.

     Επειδή το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου δεν θα λειτουργήσει, η αποχώρηση όλων των μαθητών/ μαθητριών πραγματοποιείται στις 13:15 με τη λήξη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου της κάθε τάξης. Επομένως οι γονείς/συνοδοί επιβάλλεται να βρίσκονται στις 13:15 έξω από το Σχολείο για να παραλάβουν τους μαθητές/τις μαθήτριες που αποχωρούν.

     Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της Σχολικής μονάδας ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει μεριμνήσει για τα κατάλληλα μέτρα που αφορούν την ασφάλεια και την προφύλαξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η απαρέγκλιτη τήρηση των κανονισμών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησης των μαθητών/μαθητριών είναι υποχρέωση όλων για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας.

     Καλούνται οι γονείς των μαθητών, που δεν θα προσέρχονται δικαιολογημένα στο Σχολείο για την παρακολούθηση των μαθημάτων, να καταθέσουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα των απουσιών που θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

     Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το παρακάτω έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις οδηγίες που αφορούν τη λοίμωξη από τον νέο κορονοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νικόλαος Μπαγιώργας

Σχετικά με 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Ο Νικόλαος Μπαγιώργας, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) και Διευθυντής του Σχολείου,
είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ιστολογίου.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση