ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

 

     Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών, που γεννήθηκαν το έτος 2014, στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής στη Διεύθυνση του Σχολείου τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ.. Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και παραμονής στον χώρο του Σχολείου σας παρακαλούμε για την τήρηση των μέτρων προστασίας που αποσκοπούν στην αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού (χρήση μάσκας, τήρηση φυσικής απόστασης δύο (2) μέτρων).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ (2020-2021)

     Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής των μαθητών/μαθητριών στην  Πρώτη (Α΄) τάξη είναι:

1) Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας παιδιού ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για τον έλεγχο των προβλεπόμενων εμβολίων

2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το έντυπο παρέχεται από το Σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρους ή γενικούς ιατρούς ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγους.

3) Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή/της μαθήτριας

Είναι δυνατόν να κατατεθεί λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές/μαθήτριες να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας. Πληροφορίες για τα όρια της περιφέρειας του Σχολείου μας μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός της σχολικής περιφέρειας του 4ου Δ. Σ. Άρτας, εφόσον στο Σχολείο φοιτούν ήδη αδέρφια του/της προς εγγραφή μαθητή/μαθήτριας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4ου Δ. Σ. ΑΡΤΑΣ

4)  Βεβαίωση Φοίτησης νηπιαγωγείου

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

     Οι μαθητές της Πρώτης (Α΄) τάξης μπορούν, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς-κηδεμόνες, να εγγράφονται παράλληλα και στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή αυτή είναι η κατάθεση της σχετικής αίτησης-δήλωσης εγγραφής και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγραφής, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη αίτηση-δήλωση.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (2020-2021)

     Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κτλ.)  ή  το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κτλ.).
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό την κάρτα ανεργίας.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος, οπότε προσκομίζουν το αντίστοιχο προαναφερθέν δικαιολογητικό για την κάθε περίπτωση.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι.

 

                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                    ΜΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχετικά με 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Ο Νικόλαος Μπαγιώργας, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) και Διευθυντής του Σχολείου,
είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ιστολογίου.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση