ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσουν τα παιδιά σας το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας για το ερχόμενο  σχολικό έτος 2019 – 2020, θα πρέπει να καταθέσετε στη Σχολική Μονάδα το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη αίτηση-δήλωση έως την Τρίτη 11 –06 – 2019.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα ή πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς είναι άνεργοι, οπότε μπορούν να προσκομίσουν ως δικαιολογητικό την κάρτα ανεργίας.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος είναι άνεργος, οπότε προσκομίζουν το αντίστοιχο προαναφερθέν δικαιολογητικό για την κάθε περίπτωση.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι.

Σας παρακαλούμε να καταθέσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα την αίτηση-δήλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση του Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου μας.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Σχετικά με 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Ο Νικόλαος Μπαγιώργας, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) και Διευθυντής του Σχολείου,
είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ιστολογίου.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση