Ενδοσχολική Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας- Ευχαριστήρια

Στις 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση, με θέμα την εκμάθηση χειρισμού του
εξωτερικού φορητού απινιδωτή , δωρεά στο σχολείου μας στην αρχή του σχολικού έτους.
Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στην παροχή πρώτων βοηθειών. Την
επιμόρφωση υλοποίησαν πιστοποιημένα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αργολίδας
ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!

εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 03 657 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 06 465 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 07 366 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 07 403 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 07 448 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 07 477 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 07 503 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 07 892 εικόνα Viber 2024 01 07 16 27 07 919 εικόνα Viber 2024 01 07 16 26 53 517