ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

20230928 093926 420230928 093933

Στις 26 Σεπτεμβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα γλωσσών .Στα πλαίσια αυτής της ημέρας στο μάθημα των αγγλικών τα παιδιά του Στ2 έφτιαξαν σημαίες της χώρας που επιθυμούσαν με κάποιες πληροφορίες για την χώρα αυτήν.