Όταν μαθαίνεις μία γλώσσα….Sankt Martin (Άγιος Μαρτίνος) / 11 Νοεμβρίου

Όταν μαθαίνεις μία γλώσσα κατανοείς τους ανθρώπους μιας χώρας

καλύτερα μέσα από την παράδοσή τους…

από την εκπαιδευτικό του σχολείου μας  Ιωάννα Φιλίνη ΠΕ07.


Μετάβαση στο sway.office.com.