ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Φροντίζω το σώμα μου – Τα μυστικά της Υγείας

Δ΄ Τάξη

Ζω καλύτερα – Ευ ζην 

Επιμέρους θεματική: Υγεία, Διατροφή, Αυτομέριμνα, Ασφάλεια

Τίτλος προγράμματος: Γνωρίζω το σώμα μου και το προστατεύω

Περίοδος υλοποίησης: 11-10-2022 έως 30-11-2022

Διάρκεια: 7 εβδομάδες (14 διδακτικές ώρες)

Δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν: Αυτομέριμνα, Υπευθυνότητα, Κριτική Σκέψη,    Συνεργασία

Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το πρόγραμμα: Δέδε Δ. &  Φιλίνη Ι.

 


Μετάβαση στο sway.office.com.