ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΔΥ

.jpg

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι και την τρέχουσα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει στο σχολείο μας Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης. Οι ΕΔΥ αποτελούν έναν νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου.

Γενικές αρμοδιότητες της ΕΔΥ

  • Διενεργεί αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
  • Πραγματοποιεί συνεργατική – διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή του τριμηνιαίου προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης.
  • Συντονίζει τη δράση κοινωνικής στήριξης με Κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους φορείς
  • Συμβουλεύει και υποστηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ΕΔΥ (https://www.especial.gr/edy-sdey-organwsi-leitourgias-kathikontologio-psixologwn-kl-ekpaideftikwn-suntonisti-sdey-proedrou-edy-grammatea/)

Η ΕΔΥ του σχολείου μας αποτελείται από:

α) Τον διευθυντή του σχολείου Μπομπέτση Γεώργιο ΠΕ 70 ως Πρόεδρο β) τον εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Ένταξης κ. Μητροβγένη Δημήτριο ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής γ) τον Ψυχολόγο κ. Ρέμπελο Δημήτριο ΠΕ 23 και δ) την Κοινωνική Λειτουργό κ. Νέζου Παναγιώτα ΠΕ 30.

Τα ραντεβού με τα μέλη της Επιτροπής για θέματα που αφορούν δυσκολίες των μαθητών ή της οικογένειας θα κλείνονται τηλεφωνικά στο τηλέφωνο του σχολείου (2751068862).

 

Ο Διευθυντής του σχολείου

Μπομπέτσης Γεώργιος