Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) – Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας(2021-2022)

images

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

year-2020-school-9020005-form-1-synopsis

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (2021-2022)

year-2020-school-9020005-form-3-synopsis