ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Τη Δευτέρα 28/9/2020 ξεκινά η λειτουργία των Ολοήμερων τμημάτων του σχολείου μας. Η λειτουργία τους θα είναι από τις 13:20μ.μ. έως 16:00μ.μ. Η πρώτη ώρα είναι αφιερωμένη στη σίτιση των μαθητών, η δεύτερη και η τρίτη στη μελέτη-προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Οι γονείς που παραλαμβάνουν τα παιδιά τους θα πρέπει να βρίσκονται πέντε λεπτά πριν από τις 15:00μ.μ. ή τις 16.00μ.μ. (αναλόγως με το ποια ώρα αποχώρησης έχουν δηλώσει) στην είσοδο του σχολείου για να τα παραλάβουν.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών (covid 19) για τη σίτιση οι μαθητές θα γευματίζουν στην αίθουσα σε συγκεκριμένες θέσεις και αφού προηγουμένως έχει γίνει αερισμός και απολύμανση της αίθουσας. Θα ήταν χρήσιμο κάθε παιδί να έχει μαζί του μια πετσέτα χεριών για υπόστρωμα την ώρα του γεύματος. Επίσης τα γεύματα, αν είναι δυνατόν, να είναι τύπου σνακ και όχι φαγητά σε υγρή μορφή.

Παρακαλούμε να δοθούν σαφείς οδηγίες στους μαθητές να μην αλλάζουν θέσεις και να πειθαρχούν στις οδηγίες των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν οι αποστάσεις μεταξύ μαθητών διαφορετικών τμημάτων.

 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάθε ημέρας είναι οι παρακάτω:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΙΤΙΣΗ 1η ΩΡΑ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΕΠΑΤΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΔΑΪΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2η ΩΡΑ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΕΠΑΤΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΔΑΪΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3η ΩΡΑ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΕΠΑΤΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου