ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 21-09-2020 επαναλειτουργεί στο σχολείο μας Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης. Οι ΕΔΕΑΥ αποτελούν έναν  καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου.

Γενικές αρμοδιότητες της ΕΔΕΑΥ

  • Διενεργεί αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
  • Πραγματοποιεί συνεργατική – διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή.
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή του τριμηνιαίου προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης.
  • Συντονίζει τη δράση κοινωνικής στήριξης με Κοινωνικές υπηρεσίες και άλλους φορείς.
  • Συμβουλεύει και υποστηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ (https://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/2282-systash-edeay-kathikonta)

Η ΕΔΕΑΥ του σχολείου μας αποτελείται από:

α) Τον διευθυντή του σχολείου κ. Μπομπέτση Γεώργιο ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου β) τoν Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Ένταξης κ. Μητροβγένη Δημήτριο γ) την Ψυχολόγο κ. Μποζιονέλου Ευαγγελία και δ) την Κοινωνική Λειτουργό κ. Μπουλούκου Βασιλική.

Η Επιτροπή θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα 8:15- 13:15. Για θέματα και τυχόν δυσκολίες που αφορούν τους μαθητές, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παραπάνω Μέλη της Επιτροπής στο τηλέφωνο του σχολείου 2751068862.

 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου

 

Μπομπέτσης Γεώργιος