ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 4ο Δ.Σ.ΑΡΓΟΥΣ

Αξιότιμοι γονείς

Σας στέλνουμε το πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του σχολείου μας, τις οδηγίες σύνδεσης και τους συνδέσμους των εκπαιδευτικών σε τρία αρχεία για τον μήνα Μάιο.

Τα μαθήματα έχουν αρχίσει ήδη σε κάποιες τάξεις, αλλά ξεκινούν και επισήμως τη Δευτέρα 4/05/2020.

Το πρόγραμμα κάθε τάξης περιλαμβάνει ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ και ΣΥΓΧΡΟΝΗ εκπαίδευση.

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ: Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναρτώνται νέες δραστηριότητες από τους εκπαιδευτικούς και λαμβάνονται από τους μαθητές οι προηγούμενες. Διορθώνονται, ανατροφοδοτούνται οι μαθητές και τους παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη αν ζητηθεί ή κριθεί πως απαιτείται.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ: Στη σύγχρονη εκπαίδευση οι μαθητές θα συνδέονται στην πλατφόρμα Webex και θα συνομιλούν ζωντανά με τον εκάστοτε εκπαιδευτικό.
Κάθε μαθητής/τρια θα λάβει το πρόγραμμα της τάξης του/της με τα απαραίτητα link κάθε εκπαιδευτικού για τις συνδέσεις τους στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα link που θα λάβετε δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τα αναρτήσετε ή να τα κοινοποιήσετε σε άλλους, μέσα από πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης (πχ facebook, viber κλπ)

Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών του σχολείου, στους οποίους πατώντας επάνω θα πηγαίνετε στο μάθημα του εκάστοτε εκπαιδευτικού.

Αν κατά τη διάρκεια του μήνα υπάρξουν αλλαγές θα ειδοποιηθείτε από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων στις τηλεδιασκέψεις,  στην πλατφόρμα e me και στα μέιλ σας.

΄Ολοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεχίζουν κανονικά και στην ασύγχρονη πλατφόρμα e me.

Να είστε καλά!!

Ο Διευθυντής του σχολείου

Μπομπέτσης Γεώργιος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5

Webex – Οδηγίες Σύνδεσης 2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ WEBEX ΕΚΠΚΩΝ