ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-me

Αγαπητοί γονείς, προκειμένου να επικοινωνούμε με τους μαθητές μας στο πλαίσιο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που εφαρμόζεται το διάστημα αυτό σε όλα τα σχολεία της Α/θμιας  Εκπ/σης θα θέλαμε να κάνετε τα εξής:

  1. Να εγγράψετε τα παιδιά σας στο ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο). Θα μεταβείτε στον ιστότοπο https://register.sch.gr/students/ και θα ακολουθήσετε τα βήματα. Το αποτέλεσμα της εγγραφής αυτής θα είναι να αποκτήσουν οι μαθητές ένα όνομα χρήστη (που θα έχει τη μορφή axxxxxx) και έναν κωδικό πρόσβασης για τις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
  2. Να μας γνωστοποιήσετε το όνομα χρήστη του μαθητή, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο σχολείο είτε τηλεφωνικά.
  3. Νa μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης https://e-me.edu.gr/ και να κάνετε είσοδο με τα στοιχεία του λογαριασμού που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Η ενέργεια αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να σας αναγνωρίσει η πλατφόρμα ως χρήστη της και να μπορούν οι εκπαιδευτικοί μας να σας αναζητήσουν και να σας προσκαλέσουν να συμμετέχετε στην κυψέλη τους (εικονική τάξη).

Έτσι, τη δεύτερη/τρίτη φορά που θα εισέλθετε στην πλατφόρμα θα έχετε ειδοποίηση – πρόσκληση (το καμπανάκι πάνω δεξιά) να συμμετέχετε στην κυψέλη κάθε εκπαιδευτικού του οποίου το μάθημα παρακολουθείτε. Έτσι, για παράδειγμα ένας μαθητής της Δ΄ τάξης θα λάβει αίτημα συμμετοχής στην κυψέλη του δασκάλου του και ενδεχομένως στην κυψέλη του εκπαιδευτικού των αγγλικών, του εκπαιδευτικού των ΤΠΕ, Μουσικής,κοκ.

Στην πλατφόρμα https://e-me.edu.gr/ θα μπαίνουν οι μικροί μαθητές μας, με τη βοήθειά σας, καθημερινά και θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, ιδέες και προτάσεις δραστηριοτήτων που θα έχουν αναρτήσει στον τοίχο της κυψέλης του ο κάθε εκπαιδευτικός. Έτσι π.χ. ο δάσκαλος μπορεί να έχει δημοσιεύσει μία ανάρτηση με μία δραστηριότητα στον τοίχο της κυψέλης του και ο εκπ/κός ΤΠΕ να έχει αναρτήσει κάποιο χρήσιμο σύνδεσμο για να επισκεφθεί ο μαθητής.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες οδηγίες στο https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Studentsv1.0-Mar2020.pdf.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ