Συμμετοχή του σχολείου μας στο Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα σχολείων e-Bug, σχετικά με τον κόσμο των μικροβίων και την ασθένεια

Το e-Bug είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσει μια συμπληρωματική σειρά στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου (τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της αγωγής υγείας του Υπουργείου Παιδείας.

Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων του σχολείου μας και σε συνεργασία με την υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Αργολίδας, το σχολείο μας πραγματοποίησε πρόγραμμα ατομικής υγιεινής σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Μονάδα του ΓΝΑ Αργολίδας και  την υπεύθυνη επισκέπτρια υγείας Κα Παβέλα Αναστασία, την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρες 8.15-9.40 και 10.00-11.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δ.Σ.Άργους.

Το e-Bug έχει αξιολογηθεί από 3.000 παιδιά στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Τσεχία. Στόχος του είναι η βελτίωση των γνώσεων των μαθητών για θέματα δημόσιας υγείας και η ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους για την  επιστήμη.

Το e-Bug έχει σχεδιαστεί για να γνωρίσει τον Κόσμο των Μικροβίων στα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αυτό το υλικό διανέμεται στους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα δωρεάν και μπορεί να φωτοτυπηθεί για χρήση στην τάξη. Εχει παραχθεί από τον Οργανισμό Προαγωγής Υγείας της Αγγλίας, το Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας σε συνεργασία με 18 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα) και έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής (Ελλάδα).

Το υλικό του e-Bug υποστηρίζεται από μια ιστοσελίδα με όλο το υλικό του πακέτου, τα βίντεο και τις δραστηριότητες καθώς και επιπλέον δραστηριότητες. Η ιστοσελίδα περιέχει συμπληρωματικά διαδραστικά παιχνίδια που δίνουν τα μηνύματα-κλειδιά ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να διδάξει τους μαθητές για τα μικρόβια, για το πώς μεταδίδονται οι μικροβιακές λοιμώξεις και για το πως μπορούν να προληφθούν αυτές οι λοιμώξεις με τη βελτίωση της υγιεινής και των εμβολίων καθώς και για την κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών. Το υλικό αυτό διδάσκει ότι τα αντιβιοτικά είναι πολύτιμες ουσίες που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με λανθασμένο τρόπο.

 

Dr Cliodna AM McNulty                                                Τζ. Κουρέα-Κρεμαστινού

Head of Primary Care Unit                                                         Καθ. Δημόσιας Υγείας

Public Health England                                              Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

England                                                                                                   Αθήνα