Πρόληψη και Αγωγή Στοματικής Υγείας στο Σχολείο μας

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους σε θέματα αγωγής υγείας αποτελεί στόχο των δράσεων και του σχεδιασμού της  Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Βασική επιδίωξη των παρεμβάσεων μέσω του πλαισίου συνεργασίας είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας αυτών,

πάντα προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα, αναπτύχθηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αγωγή Στοματικής Υγείας, «Δόντια δυνατά – Χαρούμενα Παιδιά».  Πρόκειται για πρόγραμμα παρέμβασης με εστίαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία της υπεύθυνης θεμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αργολίδας και του οδοντιατρικού συλλόγου Αργολίδας με την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, το οποίο βασίζεται στην ενημέρωση

μαθητών και γονέων και στον έλεγχο της οδοντιατρικής κατάστασης των μαθητών. Υλοποιείται από το δίκτυο των οδοντιάτρων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας και ομάδα στόχος είναι παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό για το σχολικό έτος 2017-2018.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες με θέμα “Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για θέματα υγείας σε σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο και της υπ’ αρ.  Φ10α/4407/Δ4/11-1-2018 έγκρισης των προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος είναι η ενημέρωση – ενεργοποίηση μαθητών και γονέων πάνω στα θέματα στοματικής υγείας, η διδασκαλία της στοματικής υγιεινής, οι συμβουλές διατροφής και ο έλεγχος της οδοντιατρικής κατάστασης των μαθητών.

Το πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στο χώρο του σχολείου μας.

Στο σχολείο μας η δράση αυτή ξεκίνησε από τους μαθητές της Β΄ τάξης, όπου με ενθουσιασμό άκουσαν τους ειδικούς να τους δίνουν συμβουλές διατροφής και να γίνεται έλεγχος της οδοντιατρικής τους κατάστασης.

Ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και για τους μαθητές και των υπολοίπων τάξεων του σχολείου μας.