Η βιβλιοθήκη ως εργαλείο μάθησης, του Υπεύθυνου Σχολικής Βιβλιοθήκης Άγγελου Μιχαλόπουλου (ΠΕ70)

  Αποκτώντας τη φυσική διάσταση που χρειαζόταν η βιβλιοθήκη παύει να είναι ένας ανενεργός χώρος στο υπόγειο και αρχίζει ουσιαστικά να υφίσταται. Μέσα από τη λειτουργία της θα συνδεθεί με την  εκπαιδευτική πράξη, ως κέντρο δανεισμού, σε τακτική βάση και θα αξιοποιηθεί ως χώρος διεξαγωγής θεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα τρέχουν, παράλληλα με την όλη […]

Σχολική Βιβλιοθήκη

Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α., εντάσσονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 (2563 Β΄) Υ.Α. στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών 912 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία. Το Σχολείο μας εντάχθηκε στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών. Σκοπός της δημιουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η θεσμοθέτηση ενιαίας […]

«Ψυχολόγος στο σχολείο μας»

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,   Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας ανέλαβε υπηρεσία με την υπουργική απόφαση Φ41.1/264/14-01-2019 η ψυχολόγος ΠΕ23 κα Βαρβάρα Βλάχου. Έργο της ψυχολόγου είναι να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους γονείς των μαθητών για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, […]

;
Copyright © 4ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top