ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΗ Α Οικονόμου Δήμητρα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Εικαστικά
2 Ελληνικά Μαθηματικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά
3 Γυμναστική Γυμναστική Θεατρική Αγωγή Μουσική Μαθηματικά
4 Μαθηματικά Ελληνικά Μαθηματικά Αγγλικά Μαθηματικά
5 Μελ. Περιβάλλοντος Εικαστικά Μελ. Περιβάλλοντος Πληροφορική Γυμναστική
ΤΑΞΗ Β Τσιτσιδάκη Ιωάννα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Ελληνικά Μαθηματικά Θεατρική Αγωγή Ελληνικά Ελληνικά
2 Γυμναστική Εικαστικά Μελ. Περιβάλλοντος Ελληνικά Ελληνικά
3 Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Μαθηματικά Εικαστικά
4 Μαθηματικά Ελληνικά Γυμναστική Μουσική Γυμναστική
5 Μελ. Περιβάλλοντος Πληροφορική Μαθηματικά Αγγλικά Μαθηματικά
ΤΑΞΗ Γ Τρυφηνοπούλου Σμαρώ
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Ελληνικά Πληροφορική Ελληνικά Ελληνικά Αγγλικά
2 Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά
3 Μαθηματικά Εικαστικά Αγγλικά Αγγλικά Ελληνικά
4 Ιστορία Μαθηματικά Θεατρική Αγωγή Μαθηματικά Μελ. Περιβάλλοντος
5 Μελ. Περιβάλλοντος Ιστορία Μαθηματικά Μουσική Θρησκευτικά
ΤΑΞΗ Δ Γιάνναρη Κωνσταντίνα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Μαθηματικά Ελληνικά Μαθηματικά Μουσική Ελληνικά
2 Αγγλικά Ελληνικά Θεατρική Αγωγή Γυμναστική Ελληνικά
3 Ελληνικά Μαθηματικά Μελ. Περιβάλλοντος Ελληνικά Μαθηματικά
4 Ελληνικά Πληροφορική Αγγλικά Ελληνικά Μελ. Περιβάλλοντος
5 Θρησκευτικά Αγγλικά Ιστορία Ιστορία Εικαστικά
ΤΑΞΗ Ε Δελήμπασης Νικόλαος
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Ελληνικά Ελληνικά Αγγλικά Ελληνικά Γαλλικά
2 Μαθηματικά Ελληνικά Ελληνικά Μουσική Αγγλικά
3 Γεωγραφία Πληροφορική Μαθηματικά Φυσικά Ελληνικά
4 Αγγλικά Γαλλικά Γεωγραφία Μαθηματικά Εικαστικά
5 Φυσικά Μαθηματικά Θρησκευτικά Ιστορία Ιστορία
ΤΑΞΗ ΣΤ Νιαουνάκη Μαργαρίτα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Ελληνικά Μαθηματικά Ελληνικά Ελληνικά Ελληνικά
2 Ελληνικά Πληροφορική Ελληνικά Ελληνικά Γαλλικά
3 Αγγλικά Γαλλικά Ιστορία Μαθηματικά Αγγλικά
4 Μαθηματικά Εικαστικά Γεωγραφία Φυσικά Μαθηματικά
5 Φυσικά Ιστορία Αγγλικά Αγωγή Πολίτη Φυσικά