ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει τη πλήρωση   θέσης      μιας  Σχολικής Τροχονόμου, για το  45ο Δημοτικό  Σχολείο Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τα παρακάτω :

  1. Οι ώρες απασχόλησης είναι :
  • Από τις 07:45 π.μ. μέχρι τις 08:15 π.μ.
  • Από τις 13.10μ. μέχρι τις 13:30.μμ.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

  1. Το άτομο που θα επιλεγεί, θα εκπαιδευτεί κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων του από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Στην επιλογή των Σχολικών Τροχονόμων θα ληφθούν υπόψη:

Α. Η εθελοντική συμμετοχή του ατόμου σε προηγούμενη εφαρμογή του θεσμού

Β. Η προηγούμενη εμπειρία του σε θέματα αστυνόμευσης και τροχαίας

Γ. Η γενική του παρουσία στο χώρο της περιφέρειας του σχολείου και η συμβολή του σε δραστηριότητές του

Δ. Η γνώση της σχολικής κοινότητας για το άτομο

Ε. Η ικανότητά του να συμβάλλει στην καλύτερη εφαρμογή του θεσμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την Πέμπτη  18  Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Ενημερώνουμε  ότι όσοι ενδιαφέρονται για τη θέση  και παίρνουν επίδομα ανεργίας  σύμφωνα με το άρθρο 22,παρ.1γ του Ν.Δ 2961/54  το επίδομα ανεργίας αναστέλλεται, όπως και η κάρτα ανεργίας  διακόπτεται όπως ορίζονται στο άρθρο 1 και  Παρ.1  του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  με αρ.1897/2000 το άρθρο 3 του νόμου 1545/85.Επιπλέον σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ΄αριθ 102295/28.11.2014 η οποία εκδόθηκε κατ έφαρμογή των διατάξεων  της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.4302/2014(φεκ223/Α΄/7/10/2014) αποτελεί λόγω διαγραφής από το Μητρώο  που πρέπει  να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία.

Αφήστε μια απάντηση