Κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου

1.Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να διατηρείται καθαρός και για τον λόγο αυτό πετάμε τα χαρτιά στο καλάθι σκουπιδιών.

2.Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο εργαστήριο με φαγητό ή ποτό (π.χ κουλούρι, νερό, αναψυκτικό).

3.Πριν τελειώσει η διδακτική ώρα κλείνουμε σωστά τους υπολογιστές ,τακτοποιούμε τις καρέκλες μας και αποχωρούμε από το εργαστήριο.

4.Κάθε μαθητής έχει συγκεκριμένη θέση και είναι υπεύθυνος για τον συγκεκριμένο υπολογιστή, όπως ορίζεται από το πλάνο του εργαστηρίου.

5.Κατά την διάρκεια του μαθήματος κανένας δεν σηκώνεται από την θέση του και δεν πηγαίνει σε άλλο υπολογιστή.

6.Δεν ξεχνάμε το USB stick μας που είναι απαραίτητο για να αποθηκεύουμε τις εργασίες μας.

7.Όταν εργαζόμαστε σε ομάδες, μοιραζόμαστε δίκαια το χρόνο χρήσης του υπολογιστή.

8.Στον χώρο του εργαστηρίου δεν εισέρχεται κανένας μαθητής όταν δεν βρίσκεται ο υπεύθυνος εργαστηρίου ή όταν δεν έχει ενημερωθεί κατάλληλα.

9.Το εργαστήριο παραμένει κλειστό κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων.

10.Δε χρησιμοποιούμε στους υπολογιστές δικά μας CD/DVD με παιχνίδια .