Γ΄-Δ΄ Τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

Γνωρίζω το Διαδίκτυο – Επικοινωνώ και συνεργάζομαι

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή