Προσωπικό ετών 2014-15, 2012-13

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ    2014-2015   
Ντάσιος Νικόλαος                                                                      Διευθυντής
  Τσιουμήτα Αναστασία Α 1
  Μπετάκη Νίνα Α 2
  Νάκου Αθηνά Β 1
  Λόγγου Δήμητρα Β 2
  Ρογδάκη Ειρήνη Γ 1
  Χρυσούλη Γεωργία Γ 2
  Σταμούλη Κατερίνα Δ 1
  Αγιαννίδου Έφη (Υποδιευθύντρια) Δ 2
  Αθανασιάδου Βούλα Ε 1
  Γκλαρνέτατζης Νίκος Ε 2
  Μπορμπόκη Χριστίνα Στ 1
  Πουταχίδης Άρης Στ 2
  Γιάνναλη Μαρία
Αγγλικών
  Γιαννούτσου Χριστίνα Αγγλικών
  Ωραιοπούλου Σούλα Φυσικής Αγωγής
  Τσετίνη Αθηνά Φυσικής Αγωγής
Χρυσοστομίδης Γεώργιος Συμπλήρωση Ωραρίου
  Στρατίκης Κώστας Πληροφορικής
  Πλακωτή Αθανασία
Μουσικής
   Ματσικοπούλου Σπυριδούλα Θεατρικής Αγωγής
  Βαένη Καλομοίρα και Τόλιου Μαρία-Στέλλα
Γαλλικών
  Γαρίτατζη Ελεωνόρα  Γερμανικών
  Ελεμές Κωνσταντίνος(Υπεύθυνος Ολοήμερου) Ολοήμερο
  Υφαντίδης Θεμιστοκλής
Ολοήμερο                     

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2012-13

 

 

 

Πρόγραμμα συνάντησης δασκάλων με γονείς – κηδεμόνες 2012-2013
Πρόγραμμα συνάντησης δασκάλων ολοήμερου/ ειδικοτήτων με γονείς – κηδεμόνες 2012-2013


Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Ντάσιος Νικόλαος Δ/ΝΤΗΣ
2 Αγιαννίδου  Εφη ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ
3 Τσιουμήτα Τασούλα Α1΄
4 Ρογδάκη Ειρήνη Α2΄
5 Νάκου Αθηνά Β1΄
6 Μπετάκη Νίνα Β2΄
7 Χρυσούλη Γεωργία Γ1΄
8 Αθανασιάδου Βούλα Γ2΄
9 Λόγγου Δήμητρα Δ1΄
10 Σταμούλη Αικατερίνη Δ2΄
11 Γκλαρνέτατζης Νίκος Ε1΄
12 Ελεμές Κωνσταντίνος Ε2΄
13 Αγιαννίδου Έφη ΣΤ1΄
14 Πουταχίδης Άρης ΣΤ2΄
15 Γιάνναλη Μαρία ΑΓΓΛΙΚΑ
16 Μακρίδης  Ελευθέριος ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
17 Μαυρομάτη Έφη ΑΓΓΛΙΚΑ&ΟΛΟΗΜΕΡΟ
18 Λιάκου Βασιλική ΦΥΣΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ
19 Ωραιοπούλου Σούλα Φ.Α ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
20 Ζαχαρτζή Ουρανία ΜΟΥΣΙΚΟΣ
21 Γραμμένου Ευγενία ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
22 Μπαμπαλώνα Ελένη Τ.Π.Ε Α΄& Β΄Τάξη
23 Τσίγκα Μαρία Τ.Π.Ε&ΟΛΟΗΜΕΡΟ
24 Στέφα Εύη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ
25 Τζιώτζης Χρήστος ΟΛΟΗΜΕΡΟ
26 Μπορμπόκη Χριστίνα ΟΛΟΗΜΕΡΟ
27 Δαλκιλίτς Κυριακούλα ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
28 Λιόλιου Ιωάννα ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
29 Κοσσυβάκη Αθηνά ΓΑΛΛΙΚΩΝ
28 Ξυραφάκη Αγάπη ΓΑΛΛΙΚΩΝ
29 Μεδίτσκου Μαρία ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ