Νομοθεσία/Διαφάνεια

1. Προεδρικό Διάταγμα 201 για την Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων

2. «Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο Πράξεων του ΕΣΠΑ.»

Αφήστε μια απάντηση