Εργασίες

Το μάθημα των ΤΠΕ(Τεχνολογίες Πληροφορίες &Επικοινωνίας) δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργούν , να αυτενεργούν και  να συνεργάζονται σε ομάδες. Δείτε τις εργασίες που υλοποιήσαμε με όρεξη, ευρηματικότητα στα πλαίσια ενός μαθήματος χόμπι.

Από τη φετινή χρονιά 2013-14 στην ενότητα «Εργασίες» θα παρουσιάζονται εργασίες των παιδιών του σχολείου μας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα με ή χωρίς τη χρήση του υπολογιστή.