2020-2021

Νασίκα Αποστολία: Διευθύντρια

Τράγου Ελένη: Υποδιευθύντρια

Γκίκα Βασιλική: Yποδιευθύντρια- Διοικητικό Έργο

Γιαννετόπουλος Κων/νος: Διοικητικό Έργο

Σαλαγάρα Δέσποινα :Α΄1 τάξη, αίθουσα 7

Βαυτσίνου Αικατερίνη :Α΄2 τάξη, αίθουσα 18

Παπαϊωάννου Λαμπρινή :  Α΄3 τάξη, αίθουσα 8

Βλάχου Ευθυμία : Β΄1 τάξη, αίθουσα 14

Πάτρα Ελβίρα : Β΄2 τἀξη, αίθουσα 13

Ντούσκου Σταματίνα : Γ΄1 τάξη,αίθουσα 17

Στεριώτου Γεωργία :Γ΄2 τάξη, αίθουσα 10

Κουράντου Αγγελική :Δ΄1 τάξη, αίθουσα 19

Παναγής Ιωάννης : Δ΄2 τάξη, αίθουσα 15

Λακάκου Ελένη : Ε΄1 τάξη, αίθουσα 21

Γεωργοπούλου Σοφία : Ε΄2 τάξη, αίθουσα 5

Δημητρούλη Ελένη : Ε΄3  τάξη, αίθουσα 12

Βαφειάδη Μάρθα :ΣΤ΄1  τάξη, αίθουσα 9

Παπαευθυμίου Δήμητρα : Στ΄2 τάξη, αίθουσα 20

Γεωργιάδης Ιορδάνης: Στ΄3 τάξη, αίθουσα 6

Λαλόπουλος Μιχάλης: Ολοήμερο- Συμπλήρωση Ωραρίου

Ζύγουρα Ελένη:  Ολοήμερο- Συμπλήρωση Ωραρίου

Τσαμάνδουρας Γρηγόρης: Τμήμα Ένταξης

Τολίκα Αικατερίνη : Τμήμα Ένταξης

Λαμπρινοπούλου Ιουλία: Τάξη Υποδοχής

Ξαγοράρη Ιωάννα:Αγγλικά

Τράγου Ελένη: Αγγλικά

Τενέντε Παναγιώτα : Γερμανικά

Τσοκανά Φωτεινή : Γερμανικά

Βασιλοπούλου Ελένη : Γαλλικά

Μίχας Μιχαήλ : Τ.Π.Ε.

Ξένου Χαρίκλεια: Φυσική Αγωγή

Πολιτάκη Ελένη: Φυσική Αγωγή

Μαρόπουλος Θωμάς : Μουσική

Λαναράς Γεώργιος : Εικαστικά