2017-2018

Νασίκα Αποστολία: Διευθύντρια

Τράγου Ελένη: Υποδιευθύντρια

Βαφειάδη Μάρθα: Διοικητικό Έργο

Γιαννετόπουλος Κων/νος: Διοικητικό Έργο

Ζωγράφου Χριστίνα:Α΄1 τάξη

Κουράντου Αγγελική:Α΄2 τάξη

Βουτσίνου Αικατερίνη:  Β΄1 τάξη

Σαλαγάρα Δέσποινα: Β΄2 τάξη

Παπαϊωάνου Λαμπρινή: Β΄3 τἀξη

Μαντζιάρα Νικολέττα: Γ΄1 τάξη

Λαλόπουλος Μιχαήλ:Γ΄2 τάξη

Άρτεμις Ανδρεάδου:Γ΄3

Παπαευθυμίου Δήμητρα: Δ΄1

Γεωργιάδης Ιορδάνης : Δ΄2

Στεριώτου Γεωργία: Δ΄3 τάξη

Γεωργοπούλου Σοφία : Ε΄1  τάξη

Παναγής Ιωάννης:Ε΄2  τάξη

Δημητρούλη Ελένη : Στ΄1 τάξη

Ντούσκου Σταματία: Στ΄2 τάξη

Γκίκα Βασιλική: Ολοήμερο- Συμπλήρωση Ωραρίου

Πάτρα Ελβίρα:  Ολοήμερο- Συμπλήρωση Ωραρίου

Ξαγοράρη Ιωάννα:Αγγλικά

Τράγου Ελένη: Αγγλικά

Ξένου Χαρίκλεια: Φυσική Αγωγή

Πολιτάκη Ελένη: Φυσική Αγωγή

Προκόβα Ιωάννα: Τμήμα Ένταξης

Ζαχείλα Αναστασία: Γερμανικά

Τσικρίκη Τερψιχόρη: Γαλλικά

Μίχας Μιχαήλ:Τ.Π.Ε.

Χατζοπούλου Ιωάννα: Μουσική

Λαναράς Γεώργιος:Εικαστικά

Δημητροπούλου Παναγιώτα: Παράλληλη στήριξη

Πανούση Σταυρούλα:Παράλληλη στήριξη

Καρούσος Σπυρίδων: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Λύρα Βασιλική: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό