Φύλλα εργασίας για την ελιά

Λήψη αρχείου

Λήψη αρχείου

Ελιά ελιά μαυροελιά…..

Ελιά ελιά μαυροελιά πόσα φύλλα στα κλαδιά; (παραδοσιακό παιχνίδι)

Παίζεται με δύο ή περισσότερα παιδιά. Ένα παιδί είναι η <<μάνα>> του παιχνιδιού και σχηματίζει πίσω από την πλάτη του έναν αριθμό με τα δάκτυλά του. Ρωτάει: ελιά ελιά μαυροελιά, πόσα φύλλα στα κλαδιά; Τα άλλα παιδιά πρέπει να μαντέψουν πόσα δάχτυλα

 » περισσότερα