Σχολικό έτος 2018-2019

Η σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 2019 έχει ως εξής: 

Διευθυντής : Χρηστάκης Νικόλαος  

Υποδιευθυντής : Κοντογιάννης Δημήτριος

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

Α1: Βόσσου Μαρία

Α2: Φράγκου Αικατερίνη  

Β1: Πολλάλη Γεωργία

Β2: Δεκάζου Αργυρώ 

Γ1: Σακελλαρίου Ευαγγελία

Γ2: Βούδδα Αικατερίνη  

Δ1: Κουρτέση Αικατερίνη   

Δ2: Τσάμη Μαρία

Ε1: Κακιούση Ελευθερία

Ε2: Νάστου Αναστασία

ΣΤ1:Τζομάκας Κωνσταντίνος

ΣΤ2:Κοντογιάννης Δημήτριος 

Ολοήμερο: Λαμπρινάτος Νικόλαος

Τμήμα Ένταξης: Θεοδοσοπούλου Ευαγγελία  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Φυσική Αγωγή: Τσιούστας Ευάγγελος

                           Γιαλαμά Βασιλική  

Αγγλικά: Ρεκούτη Ελένη

               Γιαννοπούλου Βασιλική

Γαλλικά:  Γεωργίου Ελένη 

Μουσική: Χαρτζαβάλου Αγγελική

Θεατρική αγωγή : Μπούνταλη Γεσθημανή

Παράλληλη Στήριξη : Κυρίτση Παρασκευή

                                    Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα

Τ.Π.Ε.: Ηλιόπουλος Ηλίας