Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου

.jpg

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου θα γίνουν στις 17 Νοεμβρίου 2021 από τις 8:15΄- 9:45΄π.μ. Το κάθε τμήμα θα οργανώσει  τις εκδηλώσεις στην τάξη του. Όλα τα παιδιά θα αποχωρήσουν στις 9:45΄π.μ.