ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

images

Αγαπητοί γονείς και παιδιά,

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ξεκινά η  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση . Σας έχουν ήδη σταλεί  στο  email σας οι  διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Το πρόγραμμα θα τηρηθεί ως έχει, παραλείποντας την τελευταία ώρα του ωρολόγιου σχολικού προγράμματος. Σε περίπτωση κάποιας αλλαγής θα σας ενημερώσει ο/η εκπαιδευτικός της τάξης. Οι ώρες του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1η ώρα: 14:20΄- 14:40΄

2η ώρα: 14:50΄ – 15:20΄

3η ώρα: 15:30΄ – 16:00΄ 

4η ώρα: 16:10΄ –  16:40΄

5η ώρα:  16:50΄ – 17:20΄