Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο

Η_τσάντα_στο_σχολείο_Δημοτικόσχολείο_Νέων_Βρασνών

Σύμφωνα με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 στο ΦΕΚ 6014Β, και ΦΕΚ 56Β/2019, τα σχολικά βιβλία θα παραμείνουν στο σχολείο τις  κάτωθι  ημερομηνίες (ημέρα Παρασκευή):

4/10/2019,

18/10/2019,

1/11/2019,

15/11/2019,

29/11/2019,

13/12/2019,

17/1/2020,

31/1/2020,

14/2/2020,

28/2/2020,

13/3/2020,

27/3/2020,

8/5/2020,

22/5/2020,