Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ Υ.Α για ΑΓΓΛΙΚΑΛήψη αρχείου

ΦΕΚ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΛήψη αρχείου

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 2021-2022

Υλικό από τη συνάντηση με τις/τους  Προϊστάμενες/-ους των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των νηπιαγωγείων Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Πετρούπολης η οποία πραγματοποιήθηκε 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 10.00-13.00 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ – ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕΕ ΠΕ60Λήψη αρχείου