ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ)

3ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας :2105752000

Τηλέφωνο γραφείου : 2105312870

 

1ο
ΚΕΣΥ Γ’ Αθήνας
Θηβών 250

12241 Αιγάλεω

Τηλέφωνα: 210-5610995,
210-5694201Φαξ: 210-5613655E-mail1kesygath@sch.gr
Προϊσταμένη :

Τρίγκα Ελένη

2ο
ΚΕΣΥ Γ’ Αθήνας
Θηβών 250

12241 Αιγάλεω

Τηλέφωνα: 210-5610995,
210-5694201Φαξ: 210-5613655

E-mail2kesygath@sch.gr

Προϊστάμενος :

Μπουσδούνης Ιωάννης