Εκπαιδευτικοί σχ. έτους 2022-2023

teachers

Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν το 3ο ΕΚ Περιστερίου διατίθενται ολικά ή μερικά από τις συνεργαζόμενες  σχολικές τους μονάδες κάθε χρόνο, εκτός από τα στελέχη της Δ/νσης, της Υποδιεύθυνσης και τους Τομεάρχες οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία τριών ετών:

Διευθυντής                    
Πλατσατούρας  Γεώργιος
Υποδιευθύντρια
Κούνουπα  Άννα
Τομέας
 Καθηγητής
Τομεάρχες
Μηχανολογικός I
Τσιντώνης Ηλίας
Μηχανολογικός II
Χατζηβασιλείου Νικόλαος
Πληροφορικής
Τακίδης Βασίλειος
Εφαρμοσμένων Τεχνών – Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας
Τσικρικός Δημήτρης
Εργαστήριο Καθηγητής
Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Οδοντοτεχνίας (ΚΕ 0802) Χαβιάρας Μιχάλης
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών Ι- Φυσικού Αερίου (ΚΕ 0101) Μητσέας Στυλιανός
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών ΙΙ – Συγκολήσεων (ΚΕ 0101) Χατζηβασιλείου Νικόλαος
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου(ΚΕ 0207) Κατσίπης Ευάγγελος
Σχεδιαστήριο (ΚΕ 0302) Τσιντώνης Ηλίας
Ηλεκτρολογίας (ΚΕ 0204) Τσιντώνης Ηλίας
Γραφικών Τεχνών (ΚΕ 0401) Τακίδης Βασίλειος
Εφαρμογών Η/Υ (KE 1102-1201) Τακίδης Βασίλειος
Πληροφορικής A (KE 1101) Καλύβα Βάϊα
Πληροφορικής B (KE 1101) Τακίδης Βασίλειος
Θερμικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (ΚΕ 0102) Παπασταμόπουλος Μιχαήλ
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού (ΚΕ 0103) Μουστάκας Γεώργιος
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού (ΚΕ 0103) Τζουάνα Βασιλική
Εργαλειομηχανών CNC (ΚΕ 0106) Μητσέας Στυλιανός
Οχημάτων Ι (ΚΕ 0104) Γεωργιάδης Ηλίας
Οχημάτων ΙΙ (ΚΕ 0104) Κατσίπης Ευάγγελος
Κομμωτικής Τέχνης Ι (ΚΕ 0702) Τσικρικός Δημήτρης
Κομμωτικής Τέχνης ΙΙ (ΚΕ 0702)  Κορκίδου Ειρήνη
Αισθητικής Τέχνης (ΚΕ 0701) Σκιαδά Ελένη