Εργαστήρια Πληροφορικής

Εργαστήριο Πληροφορικής Α
Εργαστήριο Πληροφορικής Β

 

 

 

 

 

 

Εργαστήριο πληροφορικής Γ’

Το 3ο  ΕΚ Γ’ Αθήνας εξυπηρετεί μαθητές από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου (πρωινό) και το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Περιστερίου και του Ι.Ε.Κ. Περιστερίου. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν τρία εργαστήρια Πληροφορικής.

Κάθε εργαστήριο διαθέτουν 12 θέσης εργασίας για τους μαθητές. Κάθε θέση εργασίας αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή με επεξεργαστή INTEL Ι3, μνήμη 8 GB, SSD δίσκο 240GB και δεύτερο σκληρό δίσκο 500 GB για αποθήκευση εργασιών.  Έχει φορτωθεί όλο το απαραίτητο λογισμικό για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών των τομέων Πληροφορικής, Οικονομίας Διοίκησης και Γραφικών Τεχνών. Τα εργαστήρια έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα μαθήματα γενικής παιδείας καθώς και λογισμικά άλλων τομέων.

Ο εκπαιδευτικός διαθέτει δικό του ηλεκτρονικό  υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με διαδραστικό πίνακα. Με αυτό το τρόπο έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει το μάθημά του χρησιμοποιώντας σύγχρονους μεθόδους διδασκαλίας στηριζόμενος στις Τ.Π.Ε. Για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου στα εργαστήρια υπάρχει εξυπηρετητής , ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης για το διαμοιρασμό πόρων στους μαθητές.