Τεχνικός Οχημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου,
 • έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

Σπουδές

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα:

 • Να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

Επαγγελματικές άδειες

 1. Μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
 4. Τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)
 5. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 7. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

 • στους οργανισμούς ΔΕΚΟ,
 • σε Δημόσιες υπηρεσίες,
 • σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων,
 • οχημάτων και  χωματουργικών μηχανημάτων,
 • σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων,
 • σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων σαν ελεύθερος επαγγελματίας.