Πληροφορικής

Πληροφορική δεν είναι η επεξεργασία κειμένου, τα υπολογιστικά φύλλα η περιήγηση στο διαδίκτυο και οι ανταλλαγή πληροφοριών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης …

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη

  • συλλογή δεδομένων
  • επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την «παραγωγή πληροφορίας»
  • αποθήκευση πληροφορίας
  • διάδοση πληροφορίας

με την βοήθεια του Η/Υ

Στο 3ο Ε.Κ. υποστηρίζονται οι Ειδικότητες: