Οικονομίας Διοίκησης

  • Σκοπός του τομέα είναι να δώσει στους μαθητές του τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να γίνουν υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών. Επιπλέον να τους καταστήσει ικανούς να ελέγχουν με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών όλες τις εμπορικές και οικονομικές πράξεις ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα πλήθος θέσεων εργασίας κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες, λογιστικά χρηματιστηριακά τουριστικά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κάμπινγκ, κρουαζιερόπλοια, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες, ξενοδοχεία να οργανώνει και να διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις- συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών και να διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Στο 3ο Ε.Κ. υποστηρίζονται οι Ειδικότητες: