Ιστορικά στοιχεία

Το 3ο ΕΚ Γ Διεύθυνσης Αθηνών ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό την κάλυψη της εργαστηριακής εκπαίδευσης των μαθητών των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολείων της περιοχής του Περιστερίου. Από το 1995 λειτουργεί στις σημερινές εγκαταστάσεις.