Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

O Οδοντοτεχνίτης συνεργάζεται άμεσα με τον Οδοντίατρο, είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον οδοντίατρο και τον ασθενή.  Παραλαμβάνει τις εργασίες από τον οδοντίατρο και κατασκευάζει όλες τις εργαστηριακές (κινητές, ακίνητες, ορθοδοντικές και πορσελάνινες) εργασίες.

 

ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτης κατασκευάζει ή διορθώνει:

 • Ορθοδοντικά μηχανήματα
 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες
 • Στεφάνες, Γέφυρες (πορσελάνη)
 • Οδοντοτεχνικές εργασίες με εμφυτεύματα
 • Ασχολείται με την προμήθεια οδοντοτεχνικών υλικών
 • Συντηρεί  και ελέγχει τα οδοντοτεχνικά μηχανήματα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:


Ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτης  πρέπει:

 • να είναι ακριβής, μεθοδικός και σχολαστικός,
 • να διαθέτει καλαισθησία,
 • δεξιοτεχνία στα χέρια,
 • καλή αντίληψη των μορφών και  σχημάτων,
 • να έχει καλή όραση,
 • να τηρεί τις συνθήκες υγιεινής,
 • να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες επειδή συνεργάζεται άμεσα με άλλους επαγγελματίες όπως οδοντίατρους ή άλλους οδοντοτεχνίτες.

Εργάζεται σε ευχάριστο περιβάλλον (οδοντοτεχνικό εργαστήριο)

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας συνεργαζόμενος με οδοντίατρους, NOMOΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 4316 άρθρο 33 (ΦΕΚ 270)
 • ως υπάλληλος σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια κλινικών, νοσοκομείων (ασφαλιστικών ταμείων)
 • ως υπάλληλος σε οδοντιατρικά & οδοντοτεχνικά  καταστήματα
 • ως διοργανωτής οδοντοτεχνικών σεμιναρίων

Οι προοπτικές απασχόλησης του Οδοντοτεχνίτη είναι θετικές.

Ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ  της ειδικότητας Βοηθών Οδοντοτεχνιτών μπορεί να  συνεχίσει  τις σπουδές  στα Α.ΤΕΙ.