Άρθρα για Οκτώβριος, 2015

Τις πρώτες μέρες στο ολοήμερο τμήμα, περιμένοντας τη νέα μας νηπιαγωγό , καλωσορίσαμε τα νήπια και προνήπια και παίξαμε πολλά παιχνίδια γνωριμίας ,εμπιστοσύνης , παιχνίδι με το όνομά μας , θάρρος ή αλήθεια, μάθαμε το αρχικό γράμμα του ονόματος μας και παίξαμε ομαδικά παιχνίδια ,αφού χωριστήκαμε σε ομάδες . Φτιάξαμε το παρουσιολόγιο μας με τις… (συνέχεια…)