Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023

kids

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου του ως άνω ΠΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/ 2020 (Α 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου  του  έτους  εγγραφής συμπληρώνουν  την  ηλικία  των  τεσσάρων  (4)  ετών.  Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017 και το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν  γεννηθεί αυτά τα έτη.

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Όλη η εγκύκλιος για τις εγγραφές εδώ:Λήψη αρχείου

Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες προκειμένου να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική εγγραφή του νηπίου/προνηπίου:Λήψη αρχείου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του νηπιαγωγείου 2103470630 κάθε μέρα 13:00 – 14:00 μ.μ. και με αποστολή mail στο σχολείο:

mail@3nip-tavrou.att.sch.gr

προκειμένου να ορίσουμε ραντεβού για την κατάθεση στο σχολείο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα όρια του σχολείου είναι:Λήψη αρχείου