25η Μαρτίου 2019

«Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ»
Σε αυτό εστιάσαμε σήμερα εμείς συμμετέχοντας όλα τα παιδιά στο βιωματικό πρόγραμμα «25η Μαρτίου 1821- Ο αγώνας των Ελλήνων για την Ελευθερία» από την ομάδα ΣυνΚίνησις.