Σκοπός και στόχος του Νηπιαγωγείου

My Bluebird, Art Print by Zula Kenyon at ArtPrintsAndDecor.com

Σκοπός του Νηπιαγωγείου ,  είναι η καλλιέργεια της γνωστικής και προσωπικής εξέλιξης όλων των παιδιών μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης, σχέδια εργασίας (project), θεματικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα.Ακολουθούμε αυτόν τον «Χρυσό κανόνα της παιδαγωγικής» σε όλο το εύρος της σχέσης μας και της δουλειάς μας με το παιδί. Στεκόμαστε δίπλα του για να το βοηθήσουμε να αξιοποιήσει ερεθίσματα και εμπειρίες και να πετύχει στόχους σημαντικούς και καθοριστικούς για τη ζωή του.

Στόχος μας η υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στην μάθηση. Βοηθάμε τα παιδιά να εμπλέκονται ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία και να αλληλεπιδρούν με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Το βοηθάμε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό, να καλλιεργήσει και να βελτιώσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του, να γίνει αυτόνομο και ανεξάρτητο, να μάθει να χτίζει σχέσεις με συνομηλίκους και ενήλικες, να μάθει να αναγνωρίζει, να εκφράζει και να διαχειρίζεται το συναίσθημα του, είναι για το κάθε παιδί «εφόδια ζωής» που σ’ ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα αποκτήσει σ’ αυτή την περίοδο της ζωής του. Φροντίζουμε να μη μεταδίδουμε μόνο «έτοιμη γνώση» στο παιδί, αλλά να του παρέχουμε τα ερεθίσματα που χρειάζεται για να «χτίσει γνώση» μόνο του, να «μάθει πως να μαθαίνει».

Δημιουργήσαμε ένα λειτουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο προτρέπει τα παιδιά να επιλέγουν ελεύθερα δραστηριότητες και τα ενθαρρύνει να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν καθώς και να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η συνεργασία μας με τους γονείς βασικός παράγοντας για την σωστή και ομαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου μας.

Η Προϊσταμένη του σχολείου

Ελίζα Μεντεσίδου Μ.a. Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής

Smiling Through, Art Print by Zula Kenyon at ArtPrintsAndDecor.com