Μαθαίνουμε για το σεισμό

Μαθαίνουμε για το σεισμό!

Τί είναι ο σεισμός? Γιατί έχουμε σεισμό? Πώς αντιμεντωπίζουμε έναν σεισμό?Τί πρέπει να κάνουμε?Και άλλες πολλές ερωτήσεις απαντήσαμε με τα παιδιά μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παραμύθια για το φαινόμενο του σεισμού. Προβήκαμε σε ασκήσεις ετοιμότητας για το σεισμό!

 » Διαβάστε περισσότερα