Μαθαίνουμε για το σεισμό

Μαθαίνουμε για το σεισμό!

Τί είναι ο σεισμός? Γιατί έχουμε σεισμό? Πώς αντιμεντωπίζουμε έναν σεισμό?Τί πρέπει να κάνουμε?Και άλλες πολλές ερωτήσεις απαντήσαμε με τα παιδιά μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παραμύθια για το φαινόμενο του σεισμού. Προβήκαμε σε ασκήσεις ετοιμότητας για το σεισμό!

DSC_0050

καταγράφουμε τους 10 βασικούς κανόνες σε περίπτωση σεισμού!

DSC_0055

όλοι μαζί συνεργαστήκαμε και δημιουργήσαμε τους 10 βασικούς κανόνες αντιμετώπισης ενός σεισμού!

DSC_0052