Δημιουργικές κατασκευές

Καλλιεργούμε τις ικανότητες και τις δεξιότητες των παιδιών μας

DSC_0041

«Τί μπορούμε να φτιάξουμε με υλικό την πλαστελίνη?»

Μέσα από πρωτότυπες και φανταστικές κατασκευές καλλιεργούμε τις γνωστικές, νοητικές και συναισθηματικές δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών μας!