Σκοπός και στόχος του Νηπιαγωγείου

My Bluebird, Art Print by Zula Kenyon at ArtPrintsAndDecor.com

Σκοπός του Νηπιαγωγείου ,  είναι η καλλιέργεια της γνωστικής και προσωπικής εξέλιξης όλων των παιδιών μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης, σχέδια εργασίας (project), θεματικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα.Ακολουθούμε αυτόν τον «Χρυσό κανόνα

 » Διαβάστε περισσότερα