Σχολική φοβία

Σχολική φοβία!

Ο όρος «σχολική φοβία» αναφέρεται σε μία αγχώδη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ανεξήγητο και παράλογο φόβο για την παρακολούθηση του σχολείου(Herbert,Μ.1998, Ψυχολογικά Προβλήματα της Παιδικής Ηλικίας, τομ.Α’, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα). H σχολική φοβία εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια της φοίτησης του παιδιού στον παιδικό σταθμό, στο

 » Διαβάστε περισσότερα