Χρώματα και μαθηματικά

Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε πείραμα για τις μίξεις χρωμάτων με παγάκια..και ιδού τα αποτελέσματα!