Ο Δήμος Παιανίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Παιανίας.  Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποκλειστικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση με τους τίτλους των προγραμμάτων βρίσκεται εδώ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 21 Ιανουαρίου 2022.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.     Συμπληρωμένη αίτηση: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

2.     Φωτοτυπία της ταυτότητας.

Αποστολή αιτήσεων: a.flevari@0155.syzefxis.gov.gr (θέμα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2132030713