Η ικανότητα αποκλίνουσας σκέψης που έχουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μειώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους ζωής.